Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

17:18
6171 4bed
Reposted fromlove-winter love-winter vialaters laters
17:18
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialaters laters

January 04 2015

16:56
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadaylight daylight
16:56
7679 7eed
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viadaylight daylight
16:55
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę,w której majtki pasują do stanika, wiedz ze to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromresort resort viadaylight daylight
16:52
Byłam jego schronieniem, przy mnie czuł się bezpiecznie. Byłam osobą, która znała każdy jego mroczny i dręczący sekret, a mimo to kochała go do szaleństwa. Potrzebował miłości, bardziej niż ktokolwiek inny. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viailoveyou iloveyou
16:52

Leżysz na mnie lepiej niż mój ulubiony sweter.

Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou
16:47

December 19 2014

21:37
O papierosy, kochane papierosy. Co w was jest takiego, że wypełniacie moje serce?
— chyba to że spalacie się razem ze mną.
Reposted fromnalezycie nalezycie viauska12115 uska12115
21:35
Ona mówi: Problem jaki masz, jest w Twojej głowie gdzieś.
— Fisz Emade Tworzywo - Ślady

December 16 2014

21:10
- i co teraz zrobisz?
- o, człowieku nie wiem
- a co powiesz na lufę?
- i, człowieku pewnie!
— PRO8L3M - TEB 200-1
Reposted fromastair astair viaduuuli duuuli
21:10
8157 41c7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaduuuli duuuli
21:10
Reposted fromcube cube viaduuuli duuuli
21:09
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaduuuli duuuli
21:08
Nie ma dnia, żebym o Tobie nie myślała.
— Listy niewysłane.
Reposted fromzyta zyta viamalinysieskonczyly malinysieskonczyly
21:08

"Good morning"

"How was your day?"

"Be careful"

"Text me when you get home so I know you're safe"

"Sweet dreams"

"How are you?"

"I hope you're feeling better"

"Have a good day today!"

"I miss you"

"Good night"

"Can you come over?"

"Can I come over?"

"Can I see you?"

"Can I call you?"

"You're beautiful"

"Want something to drink?"

"Watch your step!"

"Let's watch a movie"

"What are you up to?"

"How is your day so far?"

"It will be OK"

"I'm here for you"

"Do you need anything?"

"Are you hungry?"

"I just wanted to hear your voice"

"You just made my day"

...

You don't have to hear "I Love You" to know that someone does. Listen carefully. People speak from the heart more often than you think.

21:07
7520 e6b6
Reposted frommalinysieskonczyly malinysieskonczyly

December 02 2014

07:28
07:27
07:27
0465 ecc2
Reposted fromnivea nivea viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl